ADD İktisadi İşletmesi Amaçları

Bilindiği üzere Dernek Tüzüğümüzün 4. ve 5. maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirmek ve bunları uygulamaya geçirmek için maddi olanaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu maddi olanakları ticari olarak sağlammız için iktisadi işletme ve işletmeye bağlı şubelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Dernek Genel Merkezimizin Şubeleri bünyesinde mali konularla ilgili sorunların giderebilmesi için iktisadi işletme kurulmasında zorunluluk görülmüştür. Kurulan İktisadi İşletme ve İktisadi işletme şubelerinin amacı;

  1. Okul, derslik, kurs, yurt, konukevi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanat evi, yaz okulları, kamplar, aş evleri, tesisleri açmak ve işletmek,
  2. Sanat, turizm, spor ve öteki toplumsal içerikli çalışmalar yaparak bu konularla ilgili dil öğrenimi, el becerileri, uzmanlık amaçlı folklor, tiyatro, zeka oyunları ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenlemek,
  3. Sosyal dayanışmyı pekiştirmek amacıyla sergi, spor, kültür, sanat eğlence, etkinlikleri toptantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayır düzenlemek,
  4. Üyelerin yararlanması için lokaller, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri sağlık birimi ile ilgili iş atölyeleri ve bilgisayar kursları açarak işletmek,
  5. Her türlü bilimsel toplantı, sanat ve spor etkinlikleri, yarışmalar düzenlemek, amaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermek,
  6. Türk Devrimi'ni Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, yapacağı ve yaptıracağı incelemelerle, Atatürk'ün söz ve yazı ve eylemleri ile birlikte başkalarınca aktarılan ve değerlendirilen görüşlerini de ortaya çıkarıp sonuçlarını yayımlamak,
  7. Atatürkçü Düşünce konusunda gerekli araştırmalar yaparak sonuçlarını kamuoyunun yararlanmasına sunmak üzere uzmanlar kurulu niteliğinde Atatürk Akademisiyle bu akademiye bağlı anstitüler, araştırma merkezleri kurmak ve işletmek,
  8. Amaçları doğrultusunda araştırma/inceleme kitpları, öykü roman hikaye ve çizgi roman kitaplar ile dergi, gazete, bülten, poster, basın yayın matbaa ve reklam işleri yapmak, amaçları doğrultusunda sinema film ve çizgi film, alanlarında her türlü çalışmalarda bulunmak ve üretim yapmak,
  9. Derneğin çalışmalarını duyurmak ve dernek yararına üretilen her nevi ürünlerin dağıtım ve pazarlamasını yapmaktır.
Her hakkı saklıdır.
Yeni Umut Basın Yayın Dağıtım, ADD Yetkili Kitap Satış Noktası © 2014